ATLA SADAM

DJI 0354Atla sadam on olnud ajalooliselt kauaaegne kalasadam ja omal ajal ka  tulelaevade talvituskohaks. Atlasse on siiapüügi hooaegadel tulnud kohale eri Saaremaa paikade kalurid. Atla sadam hävines peale II Maailmasõda, just siis suleti merepiir ka kohalike elanike jaoks täielikult.
Rekonstrueerimistööd kohaliku kalasadama taastamiseks algasid 2010. aastal PRIA meetme  - kalasadamate investeeringutoetus raames. Eestvedajaks Lümanda Vallavalitsus. Sadam valmis 2013.a kevadeks.
Sadamast on vöimalik söita paadiga Vilsandile ja läänepoolsematele Eesti väikesaartele ja laidudele. Sadam on looduliku asukohaga ja on hästi kaitstud tormide ning jääliikumiste eest. Atla randa kasutatakse tänapäeval ka väga aktiivselt ujumiseks ja looduse nautimiseks.

  


 

infoLisa info


 

Paatide veeskamine slipilt – tasuta.
Paatide hoidmine:

  • Paatide hoidmine sadama kõrval kalda peal on maksuline. (sadama territoorium)

Parkimine:

  • Kutselistel kaluritel ja harrastuskaluritel parkimine sadama territooriumil hinna sees.
  • Külalistel pikema perioodilise parkimise hind sadama territooriumil kokkuleppel sadama haldajaga.

Sadamas pakutavad teenused:

  • Elektri võimalus
  • Magevee võimalus
  • Prügi panemise võimalus

Vaata lisa Sadama eeskirjast.